FRID & RUNE

NYDALEN

Oppdragsgiver : Privat
Typ – Størrelse : Rekkehus
Omfang : Underbygg – Fasadeendring
Ferdigstillelse : Pågående

 

Frid og Rune bo i nærheten Nydalen, i en flot rekkehus omgitt av grøntområder med sine 2 barn.

Med barna som vokser opp, er det behov for mer plass i huset, og de ønsket å utvide det.

Vi foreslo et utvidelse av kjellersetasjen, som tillater boligen å beholde sitt preg som småhusbebyggelse, men øke familiens bokvalitet og familiebånd betydelig ved å øke boarealet og grønne området samt reduser størrelsen på konstruksjonen på terrenget.

Med området som i stor grad er bebodd av familier med barn, vil en slik tilnærming i stor grad også være til nytte for nabolaget. En svært attraktivt og mer miljøvennlig mtp dagens boligmangel, tror vi !

 

 

 

Vår rolle :

  • Arealplanlegging
  • Søknadsansvarlig
  • Valg av material/farger
  • Innhenting av priser/tilbud
  • Prosjektering og oppfølging