ERT Arkitektur

En ert er en del av en større enhet. Den er et av flere frø i en belg; og som frø kan den skape nytt liv. Nye erter. Nye belger.

Med fokus på rehabilitering, tilbygg og påbygg av privatboliger, vil ERT Arkitektur bidra til å skape hjem hvor mennesker kan leve, vokse og trives i. Jeg følger kundene mine gjennom hele prosessen, fra skisser til detaljering, gjennomføring og innflytt. ERT Arkitektur har alltid fokus på tett oppfølging for å sikre høy kvalitet.

Sofia Nagell,  arkitekt MNAL

Jeg tok arkitektutdanning hovedsakelig på Chalmers Tekniske Høgskole i Göteborg mellom 1999-2005. I årene 2002-2003 var jeg først utvekslingsstudent på Ecole d’Architecture de Paris-Belleville, og i 2003-2004 på NTNU i Trondheim.

Jeg flyttet til Norge i 2006 og har jobbet som arkitekt og prosjektleder for blant annet Solheim + Jacobsen Arkitekter (2006-2011), Expology (2011-2013), Plan og Bygningsetaten (2013-2014) og Driv Arkitekter (2016-2017)

Våren 2017 startet jeg før meg selv, først som freelance/konsult, og i februar 2018 så ERT Arkitektur dagens lys.